← Back to search results

Hangzhou Shanghai World Foreign Language School

167 Li Shui Road, Hangzhou, Zhejiang, 310015, China

+86 571 8998 1588

School type Coeducational Day
Head of school Wang Xiao Ping
Curriculum IBPYP
Language of Instruction English