← Back to search results

Fuzhou International Preschool @ 1 Park Avenue

1 Park Avenue, Jinju Road 826, Jinshan District, Fuzhou, Fujian, 350000, China

+86 0591 83505222

School type Coeducational Day
Head of school Yu Jie Peng
Curriculum IBPYP
Language of Instruction English, Chinese